22 de teme de cercetare

50 de mentori

peste 400 de aplicații primite

…a face o alegere corectă și mulțumitoare nu doar pare ci chiar este un lucru foarte greu……poate la fel de greu cu cel de a alege culoarea cu care să începi schițarea unui curcubeu! Toate merită și toate își au locul lor în acest desen….dar de început trebuie să începi tot cu o singură culoare! Și nu poți începe frumosul desen fără sa faci…prima alegere! 

  un mentor împovărat de alegeri

Unul dintre obiectivele principale ale Școlii este de a pune laolaltă oameni din medii și cu experiențe diferite, dar cu interese comune pentru subiecte de știință și tehnologie și de a le oferi experiențe practice de înaltă calitate. Ne-am propus să recompensăm atât performanța și excelența, cât și inițiativa și dedicarea celor care își doresc să ia parte la un eveniment care livrează o primă experiență de învățare de acest tip, valoroasă pentru formarea lor.

Secțiunile elevi (verde), profesori STEM (galben) și profesori consilieri școlari (mov)

Distribuție aplicanți

Harta cu localitățile din care provin aplicanții
Secțiunile elevi, profesori STEM și profesori consilieri școlari

Distribuție participanți

Harta cu distribuția participanțilo

50 de locuri disponibile

Statistici elevi

Comitetul de selecție a fost format din mentorii fiecărei dintre cele 22 de teme de cercetare propuse pentru ediția din acest an a Școlii. Lista completă a acestora poate fi consultată aici.

Au fost evaluate  aplicațiile elevilor din învățământul liceal care și-au manifestat disponibilitate de participare pe întreaga durată a Școlii de vară (24 august – 6 septembrie 2019), indiferent de profil sau specializare.

Aplicația a fost evaluată în baza unui CV, a motivației pentru participare la școala de vară și justificarea alegerii temelor.

O scrisoarea de recomandare din partea unui profesor nominalizat de elevi a fost solicitată de organizatori pentru confirmarea informațiilor din aplicația elevilor.

 

Evaluatorii au avut sarcina complexă să selecteze candidații în baza performanțelor școlare anterioare, a interesului arătat pentru Școala de vară și pentru temele pe care le-au ales, a abilităților și cunoștințelor prezentate de a parcurge sarcinile de lucru specifice diferitelor teme (programare, cunoștințe de electronică, biologie, chimie, etc.), dar și al accesului sau lipsa accesului anterior al elevilor la resurse educaționale de calitate.

Interesele celor care au aplicat la Școala de vară
Perspectivele de viitor ale elevilor
25 + 25 locuri disponibile

Statistici profesori și consilieri

Comitetul de selecție în cazul profesorilor STEM și consilierilor școlari este format din organizatori - reprezentanți ai echipei Punctului Național de Contact Scientix și validat în baza activității rețelei de profesori existente.

În ceea ce privește criteriile de selecție:

  • Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pre-stabilite;
  • Gradul de implicare și inițiativă în a valorifica practicile din experiențele de formare, valoarea adăugată argumentată de participanți în cadrul secțiunilor de motivare;
  • Pentru fiecare componentă a programului dedicată profesorilor, un număr de 10 locuri este dedicat celor care provin din instituții de învățământ din medii defavorizate (criterii ROSE), corelată inclusiv lipsei oportunităților de formare;
  • Pentru fiecare componentă a programului dedicată profesorilor, un număr de 5 locuri revine profesorilor care au și elevi admiși în secțiunea dedicată elevilor;
  • Păstrarea unui echilibru între diferitele discipline STEM în cazul acestei categorii de profesori.

Alte criterii în caz de balotaj:

  • Capacitatea participantului de a avea impact asupra comunității de practicieni sau asupra beneficiarilor indirecți (elevi);
  • Repartizare echilibrată gimnaziu – liceu;
  • Repartizare echilibrată rural – urban.