Secțiune profesori

Școala de vară își propune în primul rând să consolideze competențele de specialitate a cadrelor didactice din învățământul secundar gimnazial și liceal care predau discipline STEM, precum și competențele pedagogice care asigură calitatea și eficiența actului didactic de la clasă, în relație directă cu elevii. Programul va fi alcătuit dintr-o secvență de ateliere și sesiuni de formare, dar și întâlniri cu experți relevanți pentru domeniul STEM și mese rotunde.

Formatorii și tutorii noștri sunt atât oameni de știință cu experiență inclusiv în desfășurarea de activități de formare-dezvoltare, cadre didactice din învățământul pre-universitar și universitar, dar și reprezentanți de marcă invitați în calitate de vorbitori cheie pentru a-și împărtăși preocupările științifice, cel mai adesea extrem de provocatoare și actuale. Astfel, fiecare dintre contributori va împărtăși din experiența sa directă în forme atractive și stimulatoare cu impact atât la nivelul cunoașterii, dar și la cel motivațional.

Preliminar
Teme activități

Ateliere hands-on (de specialitate)

Atelierele în paralel și vor avea ca tematică elemente specifice sau integrate de fizică, matematică, TIC, geografie, biologie, chimie, inginerie, cu aplicație pentru învățământul secundar.

Ateliere comune (psihopedagogice)

Atelierele propun o abordare practică a două teme actuale și relevante pentru abordarea disciplinelor STEM în contextul noilor dezvoltări curriculare și a nevoilor specifice noilor generații de elevi – dezvoltarea proiectelor de învățare bazată pe investigație și utilizarea aplicațiilor on-line în clasa de elevi în proiectarea, implementarea și evaluarea rezultatelor învățării.

Masă de dezbatere

Activitatea este una interactivă și lansează cadrelor didactice invitația să contribuie la dezvoltarea unui spaţiu educaţional la Măgurele în acord cu dezvoltările tehnologice şi noile paradigme educaţionale, contribuţia diferitelor categorii  de actori fiind  relevantă.

Sesiuni cu invitați

În cadrul acestor sesiunii, cadrele didactice vor putea audia intervențiile unor experți în domeniul științelor STEM, precum și demonstrații, împărtășirea de bune practici și dezbateri.

Vizite în laboratoare

Școala de vară include un tur în cadrul unora dintre institutele reprezentative de pe platforma Măgurele IFIN-HH, INFP, ELI-NP etc. precum şi ale Universității din București.

Date importante

1 - 30 iunie

Perioada de primire a cererilor de înscriere. Înscrierea se face prin formularul de aici.

15 iunie

Detalierea activităţilor din programul şcolii.

7 iulie

Anunţarea listei de participanţi

De reţinut!

Participanților li se asigură mesele de prânz şi cazarea în Măgurele. Transportul va fi decontat în limita bugetului disponibil.

Condiții de selecție și participare

  • Se acceptă aplicațiile cadrelor didactice care predau discipline STEM în învățământul secundar gimnazial și liceal;
  • Disponibilitate de participare pe întreaga durată a Școlii de vară (30/31 august /1 septembrie - 3 septembrie 2018);
  • Depunerea on-line a Formularului de aplicație ce include un scurt CV și prezentarea motivației pentru participare la școala de vară;
  • Un număr de locuri va fi acordat cadrelor didactice care provin din unități de învățământ considerate defavorizate, lista acestora o găsiți aici.
  • Un număr de locuri vor fi rezervate pentru cadrele didactice care au elevi înscriși la secțiunea pentru elevi.
Preliminar
Activități

Dezvoltarea proiectelor de învățare bazată pe investigație; Utilizarea resurselor și aplicațiilor on-line în clasa de elevi; Dezvoltarea gândirii critice în cadrul disciplinelor STEM; Spații inovative de învățare – concept, bune practici și oportunități de transfer; sesiuni cu invitați; vizite în laboratoare

Preliminar
Formatori

Dragoș Iliescu (UB, FPSE), Anca Popovici (UB, FPSE), Cosmina Mironov (UB, FPSE), Radu Ionicioiu (IFIN-HH), Augustin Mădălan (UB, FC), Constantin Lomaca (Franconian International School, Germania), Cătălin Lazăr (UB, FI), Dragoș Tătaru (INFP), Vasile Bercu (UB, FF), Paulina Anastasiu (UB, FB), Irina Vasilescu (Sc. Gim. nr. 195), Cristina Anghel (Liceul T. Vianu, Giurgiu), Lorena Olaru (Sc. Gim. I. Vlăduțiu, Luduș), Alexandra Aramă (ISE), Oana Gheorghe (ISE), Mircea Zus (UMC), Bogdan Popovici (IFIN-HH)

Preliminar

Program şcoală

Program cadre didactice (pdf)

Joi, 30 august
Vineri, 31 august
Sâmbătă, 1 septembrie
Duminică, 2 septembrie
Luni, 3 septembrie

Biblioteca Institutului Național de Fizica Pământului
15:00 – 15:30 – Înregistrarea participanților
15:30 – 16:00 – Deschiderea Școlii de vară
Moderator: Mirabela Amarandei (Universitatea din București)
Constantin Ionescu, Director General INFP
Romiță Iucu, pro-rector, Universitatea din București
Reprezentant IFIN-HH (to be announced)
Laurențiu Leuștean, Institutul de Cercetare al Universității din București
16:00 – 17:00 – Key note speakeri
Romiță Iucu, pro-rector, Universitatea din București
Cristian Presură, Philips Research Olanda
Bogdan Popovici, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei
17:00 – 18:00 – Panel de dezbatere – parteneriat pentru calitate în educația STEM
Dana Mocanu, director executiv, Măgurele Science Park
Cristina Văileanu, Grant Manager, Fondul Științescu
Cristian Presură, Philips Research Olanda
Dragoș Tătaru, cercetător, INFP
19:00 – 21:00 – Cină festivă

Sala media, Institutul de Științe Spațiale

09:00 – 10:30 – Aspecte meta-cognitive în rezolvarea de probleme
Dragoș Iliescu (Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației)

10:30 – 11:00 – Pauză de cafea

11:00 – 12:30 – Clasa viitorului – masă rotundă
Moderatori: Anca Popovici, Cosmina Mironov (Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației)
Invitați: Elina Jokisalo (Future Classroom Lab, European Schoolnet), Irina Vasilescu, (Școala gimnazială nr. 195), Cristina Anghel (Liceul Tudor Vianu, Giurgiu), Lorena Olaru (Școala Gimnazială Ioan Vladuțiu, Luduș)

12:30 – 13:30 – Masa de prânz

13:30 – 18:00 – Vizită institutele de pe platformă și laboratoarele UB

Sala de festivități, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei
09:00 – 11:00 – The Second Quantum Revolution: Turning Paradoxes into Future Technologies,
Radu Ionicioiu (Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei)
Mașini moleculare
Augustin Mădălan (Facultatea de Chimie, Universitatea din București)

11:00 – 11:30 – Pauză de cafea

Biblioteca Națională de Fizică
11:30 – 13:00 – Cum știm că ai noștri elevi au învățat? Sau Planificare inversă, Pedagogii moderne, Evaluari autentice
Constantin Lomaca (Franconian International School, Erlangen Area, Germania)

13:00 – 14:00 – Masa de prânz

14:00 – 15:30 – Archaeological Sciences – Dimensiunea științifică a abordării moderne a trecutului istoric și a patrimoniului cultural național
Cătălin Lazăr (Universitatea din București, Facultatea de Istorie)

15.30 – 16:00 – Pauză de cafea

16:00 – 17:30 – A1. Schimbăm date – localizăm cutremure
Dragoș Tătaru (Institutul Național de Fizica Pământului)
Vremea – un joc între presiune și temperatură
Vasile Bercu (Universitatea din București, Facultatea de Fizică)

A2. Omul și mediul
Paulina Anastasiu (Universitatea din București, Facultatea de Biologie)

Biblioteca Națională de Fizică
09.00 – 10:30 – Resurse STEM on-line
Irina Vasilescu (Sc. Gimnazială nr. 195), Cristina Anghel (Liceul Tudor Vianu, Giurgiu), Lorena Olaru (Sc. Gimnaziala Ioan Vladutiu Ludus).

10:30 – 11:00 – Pauză de cafea

11:00 – 12:30 – Aplicații online pentru pentru eficientizarea învățării la disciplinele STEM
Alexandra Aramă, Oana Gheorghe, Irina Vasilescu (Institutul de Științe ale Educației)

12:30 – 13:30 – Masa de prânz

13:30 – 15:00 – A1. Vântul și valurile
Mircea Zus (Universitatea Maritimă din Constanța)
A2. Particulele elementare şi forţele fundamentale
Bogdan Popovici (Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei)
Evaluare materiale didactice – dezbatere comună

15:00 – 15:30 – Pauză de cafea

15:30 – 17:00 – Cum dezvolt proiecte bazate pe investigație în clasa de elevi
Anca Popovici, Cosmina Mironov (Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației)

19:00 – „București, încântat de cunoaștință”, vizită

Sala de festivități, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei

Moderator: Ștefan Antohe, Universitatea din București, Facultatea de Fizică

09:30 – 11:00 – Prima sesiune de prezentări

11:00 – 11:30 – Pauză

11:30 – 13:00 – A doua sesiune de prezentări

13:00 – 14:00 – Închiderea școlii

14:00 – 15:00 – Masa de prânz și plecarea participanților