Program de dezvoltare a carierei

Secțiune profesori STEM

Școala de vară dedicată profesorilor STEM și consilierilor școlari oferă activități organizate în forma unor ateliere aplicative, dezbateri și laboratoare cu conținut științific și psiho-pedagogic reunite sub titlul de „Abilitățile și carierele viitorului”.

Școala oferă:

 • prelegeri despre actualități în domeniile STEM (știință, tehnologii, matematică și inginerie), ale pedagogiilor inovative, abilitățile și carierele viitorului;
 • vizite în laboratoarele institutelor din Măgurele și din Universitatea din București;
 • ateliere interactive;
 • dezbateri pe marginea unor subiecte actuale din educație și consiliere și orientare în carieră;
 • participarea la monitorizarea și evaluarea activităților elevilor
 • cazare gratuită pe perioada școlii.

Nu există taxă de participare!

Înscrieri

DATE IMPORTANTE:

Perioada programului: 2 – 6 septembrie

Formularul de înscriere online.

 • 9 mai - 15 iunie: primirea înscrierilor
 • 17 - 30 iunie: evaluarea aplicațiilor
 • 6 iulie: anunțarea listelor de participanți

Pentru profesorii STEM

Școala de vară, secțiunea dedicată profesorilor se configurează la intersecția a trei obiective care reflectă identitatea specifică a evenimentului:

 • Consolidarea relației dintre activitatea de cercetare – demersul educațional – de învățare din sala de clasă: școala de vară își propune consolidarea colaborării între doi actori principali ai demersului de creare și transfer al cunoașterii – cercetătorii și profesorii și cercetătorii. Școala de vară propune ateliere care consolidează și extind cunoștințele de specialitate ale profesorilor în relație directă cu dezvoltările din domeniile științifice, precum și dezvoltarea abilităților de design al arhitecturii unor activități de învățare bazate pe investigație, reflectând demersul autentic de cercetare (utilizarea bazelor de date deschise, formularea ipotezelor și a întrebărilor de investigație, adaptarea metodologiilor specifice de investigație la clasă);
 • Conștientizarea relevanței și valorificarea disciplinelor STEM pentru dezvoltarea rezultatelor învățării de tipul gândire critică, creativă, competențe sociale, antreprenoriale etc., dar și în relație cu orientarea școlară și profesională a elevilor: școala de vară promovează conștientizarea și asumarea contribuției disciplinelor STEM la formarea și consolidarea unor rezultate ale învățării cu caracter integrat care pot augmenta succesul personal, social și profesional al tinerelor generații, implicit gradul de angajabilitate indiferent de domeniul în care aceștia își vor desfășura activitatea. Școala de vară propune abordări practice pe această temă, în special, ateliere hands-on și sesiuni comune cu profesorii consilieri școlari;
 • Consolidarea competențelor funcționale digitale ale profesorilor: școala de vară își asumă această tematică plecând de la nevoile noilor generații de elevi, de la studiile care raportează modelarea procesului de învățare prin utilizarea tehnologiilor digitale și în perspectiva dezvoltării unor spații inovative de învățare în mediul fizic și on-line. Școala de vară propune ateliere on-line, precum și o dezbatere pe tema modului în care tehnologiile modelează și susțin procesul de învățare.

Număr locuri disponibile: 25
Durată: 2 – 6 septembrie


Condiții de participare și selecție profesori STEM

 • Se acceptă aplicațiile profesorilor care predau discipline STEM în învățământul secundar gimnazial și liceal;
 • Disponibilitate de participare pe întreaga durată a Școlii de vară (2 – 6 septembrie);
 • Depunerea on-line a Formularului de aplicație ce include un scurt CV și prezentarea motivației pentru participare la școala de vară;
 • Un număr de locuri va fi acordat profesorilor care provin din unități de învățământ considerate defavorizate din lista liceelor din programul ROSE al Ministerului Educaţiei Naţionale.
 • Un număr de locuri vor fi rezervate pentru profesorii care au elevi înscriși la secțiunea pentru elevi.