Școală de inițiere în cercetare

Secțiune elevi

Școala de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele este deschisă participării elevilor de liceu cu un interes crescut pentru științe.

Școala de Vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele oferă elevilor oportunități pentru a se familiariza cu domenii atractive și relevante, de a experimenta și a practica cercetarea științifică, lucrând la propriile proiecte de cercetare sub îndrumarea mentorilor în cadrul institutelor de cercetare de pe platformă sau în laboratoarele Universității din București.

PENTRU EDIȚIA 2019 PROCESUL DE ÎNSCRIERE ESTE DESCHIS!


Școala oferă:

 • participarea la cursuri din domenii atractive și relevante
 • vizite în laboratoarele institutelor din Măgurele (ELI-NP, IFIN-HH, INFP, INOE, INFLPR, INFM, ISS) și din Universitatea din București (fizică, biologie, chimie, geologie etc.);
 • participarea la realizarea unui proiect de cercetare într-o echipă de elevi sub îndrumarea mentorilor;
 • prezentarea rezultatelor proiectelor de cercetare într-o sesiune de comunicări.
 • evenimente sociale
 • o excursie în afara regiunii București – Ilfov
 • cazare, masă și transport în condițiile descrise mai jos

Număr locuri disponibile: 50
Durată: 24 august – 6 septembrie

Școală de inițiere în cercetare

Înscrieri

DATE IMPORTANTE:

Înscrierile se vor face prin completarea următorului formular online.

 • 9 mai - 15 iunie: primirea înscrierilor
 • 17 - 30 iunie: evaluarea aplicațiilor
 • 6 iulie: anunțarea listelor de participanți

Categorii de participanți

Cu ajutorul sponsorilor organizatorii acoperă în acest an cea mai mare parte a cheltuielilor de participare ce includ: serviciile formatorilor, materialele pentru experimente, cazare, masă, transport, evenimente sociale, o excursie. Locurile disponibile vor fi repartizate distinct pentru următoarele categorii de participanți.

 • Participanți cu bursă integrală, au acoperite toate cheltuielile. Elevii din această categorie sunt cu preponderență din liceele din programul ROSE al Ministerului Educației Naționale
 • Participanți cu bursă parțială, au acoperite toate cheltuielile mai puțin transportul până în Măgurele și au acces parțial la kiturile dezvoltate pe perioada școlii.

Toți participanții vor beneficia de aceleași tipuri de activități. Selecția participanților din oricare categorie se va face în baza acelorași condiții generale descrise mai jos.


Condiții de selecție și participare elevi

 • Se acceptă aplicațiile elevilor din învățământul liceal indiferent de profil sau specializare;
 • Disponibilitate de participare pe întreaga durată a Școlii de vară (24 august – 6 septembrie 2019);
 • Depunerea on-line a Formularului de aplicație ce include un scurt CV, prezentarea motivației pentru participare la școala de vară și datele de contact ale unui profesorul din specialitățile – științe, tehnologii, inginerie, matematică;
 • O scrisoare de recomandare din partea profesorului nominalizat în formularul anterior pe care o vor solicita organizatorii printr-o procedură separată;
 • Elevii vor selecta trei preferințe de teme de cercetare la care ar dori să participe. Aplicația va fi luată în considerare doar pentru aceste opțiuni.;
 • Elevii minori participanți vor prezenta acordul părinților pentru participarea la activitățile pe perioada școlii.

Detalii privind selecția participanților

Selecția participanților va fi făcută de echipele de mentori împreună cu organizatorii și va avea avea în vedere scrisoarea de motivație din formular și experiența și capacitatea de a parcurge cu succes cerințele temelor pentru care s-a optat. Fiecare temă de cercetare are condiții de selecție proprii descrise în fișa de prezentare a temei. Fiecare aplicant va fi inclus în trei liste conform opțiuniilor marcate, iar echipa de mentori de la fiecare temă va stabili ordinea cu prioritatea de participare pentru lista de la tema respectivă. Organizatorii îi vor selecta pe primii clasați pe aceste liste respectând proporționalitatea numărului de locuri stabilit fiecărei din cele trei categorii.

De reținut! Aplicațiile vor fi evaluate doar pentru temele pentru care au optat. Dacă la o temă se înregistrează un număr de aplicații foarte mare, aplicațiile neselectate nu vor fi redistribuite către o altă temă care nu e prezentă în lista de opțiuni!


Sugestii de completare a aplicației

Unul dintre obiectivele principale ale Școlii este de a pune laolaltă oameni din medii și cu experiențe diferite, dar cu interese comune pentru subiecte de știință și tehnologie și a le oferi experiențe practice pe măsura posibilităților. Cum doar un număr limitat de aplicații pot fi acceptate anual, comitetul de selecție va alege acei participanți cărora se estimează că Școala le poate aduce beneficii maxime. În timpul procesului de selecție se va analiza istoricul fiecărui participant și motivarea dorinței de a participa. Este deci extrem de important să te referi:

 • cum și în ce mod tematica școlii de vară și experiențele propuse de învățare desfășurate în laboratoare, în grupuri de lucru, alături de specialiști vin în întâmpinarea unor interese, hobby-uri personale în domeniul științelor și tehnologiei pe care le-ai dezvoltat până în prezent și pe care dorești să le consolidezi/aprofundezi în continuare?;
 • cum se corelează Școala de vară cu planurile tale de viitor?;
 • ai avut experiențe similare care te-au inspirat și te motivează să participi?;
 • ce calități consideri că te recomandă pentru a participa la această școală de vară?

Nu îți fie teamă că vei scrie ceva „greșit”! Comunicarea deschisă este foarte apreciată în evaluare.