Teme de cercetare

Evoluție prin educație

Despre școală

Școala de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele are ca obiectiv să valorizeze expertiza științifică din cadrul platformei de educație și cercetare de la Măgurele și din Universitatea din București făcând-o accesibilă elevilor de liceu indiferent de profilul și specializarea acestora și cadrelor didactice care predau discipline STEM (știință, tehnologii, inginerie, matematică) în învățământul secundar gimnazial și liceal.

Școala propune un program complementar complex fundamentat pe premisa conform căreia educația STEM prin finalitățile care i se atribuie reprezintă un vector de impact asupra creșterii competitivității și coeziunii sociale, în contextul dezvoltării durabile a României cu influențe semnificative asupra creșterii bunăstării atât a celor care învață, cât și a comunității în care aceștia trăiesc. Formatorii și mentorii la școala de vară sunt cercetători, cadre didactice din învățământul pre-universitar și universitar din domeniile STEM, din științele educației dar și din alte specializări, abordările fiind de tip integrat.

Într-o perspectivă mai generală școala este una din inițiativele Comunității Educație pentru Științe care susțin dezvoltarea de oferte educaționale complementare de înaltă calitate pentru fiecare dintre categoriile de participanți – elevi, cadre didactice; stimularea reflecției critice asupra programelor de formare educaționale din învățământul preuniversitar și universitar; integrarea rezultatelor de cercetare în educație; consilierea și orientarea elevilor în ceea ce privește opțiunile de carieră educațională și profesională; conectarea inițiativelor educaționale desfășurate local cu acțiunile și prioritățile europene.

Școală de inițiere în cercetare

Pentru elevii de liceu

Școala de vară oferă elevilor interesați de științe și tehnologie oportunități pentru a se familiariza cu domenii atractive și relevante (inginerie, inteligență artificială, robotică, biotehnologii …), de a experimenta și a practica cercetarea științifică, lucrând la propriile proiecte de cercetare sub îndrumarea mentorilor.

Elevii vor avea ocazia de a participa la diferite prelegeri și exerciții de laborator, de a experimenta în contexte reale și de a se familiariza cu metodologia științifică, precum și cu un spectru larg de tehnici de cercetare.

Număr disponibil de locuri: 30
Durată: 8 zile

 

Școala oferă:
  • participarea la cursuri din domenii atractive și relevante (inginerie, inteligență artificială, robotică, biotehnologii ...);
  • vizite în laboratoarele institutelor din Măgurele (ELI-NP, IFIN-HH, INFP, INFLPR etc.) și din Universitatea din București (Facultatea de Fizică, Facultatea de Biologie);
  • participarea la realizarea unui proiect de cercetare într-o echipă de elevi sub îndrumarea mentorilor;
  • prezentarea rezultatelor proiectelor de cercetare într-o sesiune de comunicări.
Program de dezvoltare a carierei

Pentru profesori

Școala de vară oferă cadrelor didactice oportunitatea de a-și dezvolta orizontul profesional de specialitate cu teme actuale și relevante pentru disciplinele predate, de a experimenta alternative pentru desfășurarea activității didactice, precum și resurse ce pot fi utilizate în activitatea la clasă cu elevii.

Activitățile vor fi organizate în forma unor ateliere aplicative și laboratoare atât în domeniul științific, cât și cu componentă pedagogică.

Număr disponibil de locuri: 25
Durată: 4 zile (30 august – 3 septembrie)

 

Școala oferă:
  • prelegeri despre actualități în domenii ale științei;
  • vizite în laboratoarele institutelor din Măgurele și din Universitatea din București;
  • ateliere interactive;
  • discuții pe subiecte de educație;
  • participarea la monitorizarea și evaluarea activităților elevilor.
Cine suntem?

Platforma de educație-cercetare de la Măgurele

Platforma de fizică din Măgurele are o bună tradiție de funcționare ca un sistem integrat al cercetării și educației prin existența în același perimetru a unui liceu teoretic cu profil preponderent realist, a Facultății de Fizică a Universității din București și a unui număr reprezentativ de institute de cercetare în domeniu. În ultima perioadă, stimulate de inițiative similare din alte țări, s-au desfășurat cu participarea cercetătorilor din Măgurele o serie de activități adresate publicului larg și, în mod particular, sistemului de învățământ preuniversitar, cu deschidere însă și către parteneri din mediul socio-economic și din administrația locală.

Aceste activități s-au realizat printr-o coordonare deschisă, în creștere ca reprezentativitate a actorilor menționați anterior, prin coagularea unui grup de inițiativă și au cuprins desfășurarea unor ore de fizică sub formă de webinarii, elaborarea unor materiale educaționale destinate elevilor și profesorilor din preuniversitar, realizarea de expoziții mobile și aplicații virtuale despre cutremure, desfășurarea a două ediții a Conferinței Naționale a Comunității Educație pentru Științe, participarea la evenimente de profil cu scopul comunicării științei etc. ceea ce arată diversitatea și potențialul lor ridicat de continuare.

Cine suntem?

Universitatea din București

Este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România. În cei 150 de ani de existenţă, ea a ajuns să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional. UB oferă numeroase programe de studii, la toate nivelurile şi formele de pregătire universitară și programe de reconversie profesională şi de perfecţionare.

UB este integrată într-o puternică reţea de colaborare internaţională: 300 de acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi din 52 de ţări. UB este unul din cele mai importante centre de cercetare ştiinţifică din ţară. În cadrul Universităţii funcţionează peste 50 de institute, departamente şi centre de cercetare, cele mai multe dintre ele lucrând în colaborare cu centre ştiinţifice similare din străinătate. La nivelul UB sunt pregătiți specialiști pentru domeniile STEM în cadrul a numeroase facultăți de profil pe toate cele trei cicluri de studii universitare.

Cine suntem?

Organizatori

Bogdan Popovici

cercetător

Institutul de Fizică şi
Inginerie Nucleară,
Horia Hulubei

Dragoș Tătaru

cercetător

Institutul Naţional de
Cercetare Dezvoltare pentru
Fizica Pământului

Mihai Straticiuc

cercetător

Institutul de Fizică
şi Inginerie Nucleară,
Horia Hulubei

Cosmina Mironov

conferențiar

Facultatea de Psihologie
și Științele Educației,
Universitatea din Bucureşti

Vasile Bercu

prodecan

Facultatea de Fizică
Universitatea din București

Anca Popovici

conferențiar

Facultatea de Psihologie
și Științele Educației,
Universitatea din Bucureşti

Ovidiu Teşileanu

cercetător

Extreme Light Infrastructure

Nuclear Physics

Parteneri

Sponsori & proiecte

Keep In Touch
Contact

Str. Reactorului no.30
P.O.BOX MG-6 , cod 077125
Măgurele, județul Ilfov

Tel. +4021/4046244
Fax. +4021/4575332
Email: msciteh@unibuc.ro