Teme de cercetare

Evoluție prin educație

Despre școală

Școala de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele are își propune să valorizeze expertiza științifică din cadrul platformei de educație și cercetare de la Măgurele și din Universitatea din București făcând-o accesibilă elevilor de liceu indiferent de profilul și specializarea acestora, profesorilor care predau discipline STEM (știință, tehnologii, inginerie, matematică) și profesorilor consilieri școlari din învățământul secundar gimnazial și liceal.

OBIECTIVE:

 • Stimularea dezvoltării de oferte educaționale complementare, de înaltă calitate, pentru fiecare dintre categoriile de participanți – elevi, profesori;
 • Stimularea reflecției critice asupra programelor educaționale din învățământul preuniversitar și universitar, pe componentele STEM;
 • Integrarea rezultatelor de cercetare în educație;
 • Dezvoltarea carierelor în domenii corelate STEM prin sesiuni de dezvoltare personală și a carierei și prin consilierea și orientarea elevilor în cariera educațională și profesională;
 • Conectarea inițiativelor educaționale desfășurate local cu acțiunile și prioritățile europene.

TEME DE CERCETARE:

Temele propuse în acest an vor aborda subiecte din fizică, chimie, biologie, geografie, matematică, informatică, inginerie, etc. și vizează creșterea cunoștințelor teoretice și înțelegerii domeniilor științifice, dezvoltarea abilităților practice și de aplicare a noțiunilor din știință, folosirea tehnologiilor informatice și transferul rezultatelor din știință către societate. În același timp, există oportunități de dezvoltare pentru cei pasionați de aplicațiile practice ale rezultatelor de cercetare, de programare, de jurnalismul științific, de antreprenoriat și dezvoltarea carierelor în domeniu, precum și de artele grafice care comunică rezultatele de cercetare.


Școală de inițiere în cercetare

Înscrieri

Perioadă de înscrieri: 9 mai – 15 iunie 2019

Participanții se vor înscrie prin completarea formularelor online.

 • Pentru elevi în perioada 24 august - 6 septembrie
 • Pentru profesori din aria de știință în perioada 2 - 6 septembrie
 • Pentru profesori consilieri școlari în perioada 2 - 6 septembrie
Școală de inițiere în cercetare

Secțiune elevi

Școala de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele este deschisă participării elevilor de liceu cu un interes crescut pentru științe.

Școala oferă:

 • participarea la cursuri din domenii atractive și relevante
 • vizite în laboratoarele institutelor din Măgurele (ELI-NP, IFIN-HH, INFP, INOE, INFLPR, INFM, ISS) și din Universitatea din București (fizică, biologie, chimie, geologie etc.);
 • participarea la realizarea unui proiect de cercetare într-o echipă de elevi sub îndrumarea mentorilor;
 • prezentarea rezultatelor proiectelor de cercetare într-o sesiune de comunicări.
 • evenimente sociale

Număr locuri disponibile: 50
Durată: 24 august – 6 septembrie

Mai multe
Program de dezvoltare a carierei

Secțiune profesori

Școala oferă:

 • prelegeri despre actualități în domenii ale științei;
 • vizite în laboratoarele institutelor din Măgurele și din Universitatea din București;
 • ateliere interactive;
 • discuții pe subiecte de educație;
 • participarea la monitorizarea și evaluarea activităților elevilor.

Pentru profesorii de științe:

Școala de vară oferă oferă activități organizate în forma unor ateliere aplicative și laboratoare cu conținut științific și pedagogic reunite sub titlul de „Abilitățile și carierele viitorului” și le oferă oportunitatea de a-și dezvolta orizontul profesional de specialitate cu teme actuale și relevante pentru disciplinele predate, de a experimenta alternative pedagogice și de a-și dezvolta și aprofunda competențele digitale și de utilizare a noilor tehnologii în activitatea de predare a disciplinelor STEM.

Număr locuri disponibile: 25
Durată: 24 august – 6 septembrie

Pentru profesori consilieri școlari:

Școala de Vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele Școala de Vară oferă oportunitatea de a experimenta, alături de specialiști în domeniu, noi abordări și alternative de consiliere și orientare în carieră fundamentate pe cele mai recente cercetări în domeniu, în perspectiva dezvoltării abilităților și carierelor viitorului.

Număr locuri disponibile: 25
Durată: 2 – 6 septembrie

Mai multe
Cine suntem?

Platforma de educație-cercetare de la Măgurele

Platforma de fizică din Măgurele are o bună tradiție de funcționare ca un sistem integrat al cercetării și educației prin existența în același perimetru a unui liceu teoretic cu profil preponderent realist, a Facultății de Fizică a Universității din București și a unui număr reprezentativ de institute de cercetare în domeniu. În ultima perioadă, stimulate de inițiative similare din alte țări, s-au desfășurat cu participarea cercetătorilor din Măgurele o serie de activități adresate publicului larg și, în mod particular, sistemului de învățământ preuniversitar, cu deschidere însă și către parteneri din mediul socio-economic și din administrația locală.

Aceste activități s-au realizat printr-o coordonare deschisă, în creștere ca reprezentativitate a actorilor menționați anterior, prin coagularea unui grup de inițiativă și au cuprins desfășurarea unor ore de fizică sub formă de webinarii, elaborarea unor materiale educaționale destinate elevilor și profesorilor din preuniversitar, realizarea de expoziții mobile și aplicații virtuale despre cutremure, desfășurarea a două ediții a Conferinței Naționale a Comunității Educație pentru Științe, participarea la evenimente de profil cu scopul comunicării științei etc. ceea ce arată diversitatea și potențialul lor ridicat de continuare.

Cine suntem?

Universitatea din București

Este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România. În cei 150 de ani de existenţă, ea a ajuns să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional. UB oferă numeroase programe de studii, la toate nivelurile şi formele de pregătire universitară și programe de reconversie profesională şi de perfecţionare.

UB este integrată într-o puternică reţea de colaborare internaţională: 300 de acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi din 52 de ţări. UB este unul din cele mai importante centre de cercetare ştiinţifică din ţară. În cadrul Universităţii funcţionează peste 50 de institute, departamente şi centre de cercetare, cele mai multe dintre ele lucrând în colaborare cu centre ştiinţifice similare din străinătate. La nivelul UB sunt pregătiți specialiști pentru domeniile STEM în cadrul a numeroase facultăți de profil pe toate cele trei cicluri de studii universitare.

Cine suntem?

Organizatori

Anca Popovici

conferențiar

Facultatea de Psihologie
și Științele Educației,
Universitatea din Bucureşti

Cosmina Mironov

conferențiar

Facultatea de Psihologie
și Științele Educației,
Universitatea din Bucureşti

Ioana Fidel

student

Facultatea de Fizică,
Asociația Studenților Fizicieni
Universitatea din București

Mirabela Amarandei

Comunicator, Expert politici publice

Universitatea din București

Bogdan Popovici

cercetător

Institutul de Fizică şi
Inginerie Nucleară,
Horia Hulubei

Dragoș Tătaru

cercetător

Institutul Naţional de
Cercetare Dezvoltare pentru
Fizica Pământului

Vasile Bercu

prodecan

Facultatea de Fizică

Universitatea din București

Mihai Straticiuc

cercetător

Institutul de Fizică
şi Inginerie Nucleară,
Horia Hulubei

Parteneri

Sponsori

Parteneri Media

Keep In Touch
Contact

Str. Reactorului no.30
P.O.BOX MG-6 , cod 077125
Măgurele, județul Ilfov

Tel. +4021/4046244
Fax. +4021/4575332
Email: msciteh@unibuc.ro